RoHS

RoHS overholdelse er afgørende for virksomheder, der producerer eller sælger elektronikprodukter inden for EU.
Læsetid: 2 minutter

Hvad betyder RoHS? 

RoHS står for “Restriction of Hazardous Substances” og er en EU-lovgivning designet til at minimere brugen af specifikke skadelige stoffer i elektriske og elektroniske udstyr. Formålet er at beskytte miljøet og forbrugernes sundhed ved at forbedre produktkvaliteten og sikkerheden.

Overholdelse af denne EU-lovgivning er afgørende for virksomheder, der producerer eller sælger elektronikprodukter inden for EU. Dette inkluderer restriktioner på bly, kviksølv, kadmium og andre skadelige stoffer.

RoHS compliant

RoHS-2 opdatering

Fem år efter det oprindelige RoHS-direktiv, introducerede EU i juni 2011 en betydelig opdatering kaldet RoHS 2 (EU’s direktiv nr. 2011/65/EU). Denne revision udvidede direktivets dækningsområde og styrkede efterlevelseskravene ved at indføre strengere kontrol. Fra den 1. juli 2006 forbød RoHS 2 brugen af skadelige stoffer som bly, cadmium, kviksølv, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE) i elektrisk og elektronisk udstyr solgt inden for EU. Hovedformålet med denne lovgivning er at begrænse de negative påvirkninger, som disse stoffer kan have på mennesker og miljø, både under brugen og ved bortskaffelsen af de elektriske og elektroniske produkter.

RoHS-3: Udvidelse af listen

Med indførelsen af RoHS 3 blev direktivet yderligere udvidet, og fire nye stoffer blev tilføjet til den eksisterende forbudsliste. Disse omfatter Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP), Benzyl butyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP) og Diisobutyl phthalate (DIBP). Denne udvidelse, som trådte i kraft den 22. juli 2019, understreger EU’s fortsatte engagement i at reducere de miljø- og sundhedsmæssige risici, der er forbundet med brugen af farlige stoffer i elektronikindustrien. 

CB Svendsen, som udvikler og producerer elektronik, forpligter sig til fuldt ud at overholde RoHS-direktiverne, herunder alle opdateringer. Dette engagement sikrer, at vores produkter ikke kun opfylder de højeste standarder for sikkerhed og miljøbeskyttelse, men også afspejler vores ansvarlighed og dedikation til bæredygtighed inden for elektronikbranchen. 

Se også REACHCE-mærkning