REACH

REACH står for "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals"
Læsetid: 2 minutter

Hvad er REACH? 

REACH står for “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”. Det er en EU-forordning, der har til formål at beskytte menneskers sundhed og miljøet fra risici forbundet med kemikalier. REACH kræver, at virksomheder identificerer og styrer risiciene ved de kemikalier, de anvender i deres produktion.

REACH er er EU-forordning.

REACHs betydning i elektronikindustrien 

Elektronikproducenter skal sikre, at de kemikalier, de bruger, ikke udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet. Dette indebærer en grundig evaluering af alle anvendte materialer og stoffer. 

CB Svendsen tager REACH-forordningen alvorligt og implementerer strenge procedurer for at sikre, at alle materialer og processer lever op til REACH’s standarder. Dette engagement viser dedikation til bæredygtighed og ansvar over for både kunder og miljøet. 

Se også RoHS, CE-mærkning