CE-Mærkning

CE-mærkning er et mærke, der angiver, at man overholder visse krav til sikkerhed, sundhed og miljøet inden for det pågældende produktområde.
Læsetid: 3 minutter

Hvad er CE-Mærkning?

CE-mærkning er et mærke, der angiver, at man overholder visse krav til sikkerhed, sundhed og miljøet inden for det pågældende produktområde. Det er en afgørende del af reguleringen af produktsikkerhed i Den Europæiske Union (EU) og et symbol, der indikerer, at et produkt overholder de relevante EU-standarder og sikkerhedsregler. Dette mærke er påkrævet for en bred vifte af produkter, herunder elektronik, maskiner, medicinsk udstyr, legetøj og meget mere. For at forstå vigtigheden af CE-mærkning er det nødvendigt at se på CE-test, standarder og de regulativer, der styrer processen. 

CE-Mærkningens Formål: 

CE-mærkning blev introduceret i begyndelsen af 1990’erne som en del af EU’s bestræbelser på at skabe et fælles marked og sikre, at varer, der cirkulerer inden for EU, opfylder visse sikkerhedsstandarder. Mærket indikerer, at producenten har udført de nødvendige evalueringer og test for at sikre, at produktet er sikkert at bruge og opfylder EU’s lovgivningsmæssige krav. Dansk Standard har udarbejdet et oversigt over produktgrupper, som kræver CE-mærkning.

Nærbillede af et klistermærke på et elektronikprodukt, hvor i højre i billedet er der et delvist synligt CE-mærke, som er et symbol, der angiver, at et produkt overholder EU-lovgivningen.

CE-Test

For at opnå CE-mærket skal producenter udføre en række tests og evalueringer af deres produkter. Disse tests varierer afhængigt af produkttypen og de specifikke standarder, der gælder for det pågældende produkt. CE-test kan omfatte elementer som elektrisk sikkerhed, mekanisk integritet, strålingsemissioner, kemisk sammensætning og meget mere. 

De gennemførte tests og evalueringer tjener til at fastslå, om produktet opfylder de gældende sikkerhedsstandarder og regulativer. Hvis produktet består disse tests, anses det for at være “i overensstemmelse med” EU-lovgivningen og kan mærkes med CE-symbolet. 

Betydningen af EU-Standarder: 

EU-standarder spiller en central rolle i CE-mærkningsprocessen. Disse standarder fastsætter de tekniske specifikationer og sikkerhedskrav, som produkter skal opfylde. EU-standarder er udviklet af standardiseringsorganer som CEN (European Committee for Standardization) og CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) og er blevet vedtaget for at sikre, at produkter, der markedsføres i EU, opfylder de samme sikkerhedsstandarder. 

Når en producent ønsker at CE-mærke sit produkt, skal de konsultere de relevante EU-standarder for produkttypen. Disse standarder angiver de nøjagtige testmetoder og krav, der skal overholdes. Producenten er ansvarlig for at sikre, at deres produkt opfylder disse standarder og dokumenterer denne overensstemmelse. 

Regulativer og Ansvar: 

CE-mærkning er baseret på EU-direktiver, der fastlægger de grundlæggende sikkerhedskrav for forskellige produktkategorier. Det er producentens ansvar at sikre, at deres produkt overholder disse direktiver og de tilhørende standarder. Der er også krav om, at producenten skal udarbejde en teknisk dokumentation, der beskriver produktets egenskaber, testresultater og overensstemmelse med relevante standarder. 

Markedsføring af et produkt uden CE-mærkning, hvor det er påkrævet, kan medføre retlige konsekvenser og forhindre produktet i at blive solgt inden for EU. Derfor er CE-mærkning en vigtig indikator for, at et produkt er lovligt og sikkert på markedet. 

Hos CB Svendsen tager vi stilling til alle forhold omkring dit produkt og arbejder efter relevante standarder, godkendelseskrav og miljømæssige forhold under produktudvikling.