Vi er en innovativ udviklings- og produktionsvirksomhed med speciale i elektroniske løsninger. Vores rødder går tilbage til 1969, hvor Carsten B. Svendsen stiftede virksomheden. Se vores historie ved at scrolle ned.

2020

______

TrapMe afdelingen sælges fra

Efter flere optimeringer og udskillelsen af TrapMe afdelingen beskæftiger virksomheden 36 medarbejdere. Corona har sat sit præg på hverdagen, men Virksomheden rekordomsætter siden 2011.

2019

______

50 års jubilæum

Virksomheden beskæftiger i dag 43 medarbejdere med udvikling og produktion af elektronik. Desuden med salg af IoT udstyr indenfor fjernaflæsningsudstyr til energisektoren, samt rottefælder til skadedyrsbranchen.

2018

______

Hele produktionen opdateres med nyeste udstyr og inventar

Produktionsarealerne gennemgår en gennemgribende renovering efter en mindre brand i lagerafdelingen. Produktionen får en kæmpe visuelt løft og får nyeste produktions og teknisk udstyr.

2017

______

CB Svendsen laver sit bedste driftsresultat siden 2011

CB Svendsen laver sit bedste driftsresultat siden 2011

Optimeringer og tilgang af nye kunder slår igennem og giver et meget tilfredsstillende år.

2016

______

Start på en optimeringsrunde

Start på en optimerings-runde

Der startes optimering af processer i flere områder af virksomheden. Derudover tilføjes der nye initiativer for at styrke driften. 

2016

______

TrapMe afdeling oprettes

Opkøb af IP rettigheder til elektronisk rottefælde, salgsafdeling i Jylland. TrapMe ApS oprettes i 2020 og skille ud som selvstændig opstartsvirksomhed.

2016

______

Århus afdeling oprettes

Embedded software afdeling.

2016

______

Jakob og Martin overtager CB Svendsen, Carsten går på pension

Virksomheden beskæftiger 43 medarbejdere.

2015

______

Opkøb af I-No Aps’ aktiviteter – Aktiviteterne sælges under navnet SpectraNord

SpectraNord beskæftiger sig med udvikling, produktion og salg af LED belysning og styringer i eget navn – Lukkes ned i 2018.

2012

______

Jakob og Martin overtager hver 20% af CB Svendsen

Virksomheden beskæftiger nu 45 medarbejdere efter tilpasning gennem finanskrisen.

2009

______

Carsten Svendsen køber bygning nr. 24 – CBS 24 ApS

Virksomhedens samlet areal udgør 3400 m2.

2008

______

CB Svendsen beskæftiger flest medarbejdere

CB Svendsen beskæftiger flest medar- bejdere

60 personer med en omsætning på 84 mio. kr. hvoraf 85% af salget er kundespecifikke elektronikløsninger, resten egne produkter.

2007

______

Opkøb af Stratega

Afdelingen udvikler og producere af kundespecifikke elektronikprodukter.

2004

______

Opkøb af Powerlab

Afdelingen udvikler og producere kundespecifikke strømforsyninger.

1999

______

Opkøb af Instrulog

Instrulog tilfører virksomheden med produkt program inden for elektroniske timere til kompressorer. Virksomheden runder 50 medarbejdere.

1995

______

Opkøb af Ultraprint – navnet ændres til CB Ultraprint

CB Ultraprint har produktion af printkort i Hvidovre. I 2005 lukkes CB Ultraprint grundet konkurrencen fra udlandet.

1994

______

Fjernaflæsning – Opkøb af afdeling fra Sofus Berendsen

Fjernaflæs- ning – Opkøb af afdeling fra Sofus Berendsen

Afdelingen beskæftiger sig med udvikling, produktion og salg af fjernaflæsningsudstyr. Afdelingen er stadig meget aktiv. Virksomheden beskæftiger nu 34 medarbejdere.

1993

______

Q8 serviceafdeling

Q8 service- afdeling

Virksomheden får ordre på at udvikle og producere betalingsanlægget til kviktanken og Kvikvasken, samt elektroniske prisskilte. Der oprettes serviceafdeling med 10 mand i hele landet – afdelingen nedlægges i 2010 grundet Q8 vælger andet betalingsanlæg.

1989

______

Afdelingen CB Medico oprettes

Afdelingen beskæftiger sig med produktion og salg af egne produkter indenfor terapeutiske lasere. Der oprettes salgsafdeling i England. CB Svendsen beskæftiger nu 30 medarbejdere med inden for udvikling og produktion af elektronisk udstyr. CB Medico lukkes i 1993.

1988

______

Opstart af Doro Danmark

KTAS’ monopol på telefon og omstillingsanlæg ophæves. Doro Danmark sælges fra 1993.

1988

______

Carsten Svendsen køber ejendommen 22

1988

______

Opkøb af Daytronic

Virksomheden udvider med udvikling og produktion af kundespecifikke strømforsyninger og salg af eget produktprogram. Virksomheden består nu af 18 medarbejdere.

1983

______

Virksomheden udvider med computerbaseret printudlægningsprogram (CAD/CAM)

CB Svendsen udvider med computer- baseret print udlægnings-program (CAD/CAM)

Virksomheden beskæftiger nu 12 medarbejder med udvikling og produktion af kundespecifikke elektronikløsninger. Virksomhedenetablerer samarbejde omkring produktion i Taiwan af virksomhedens stigende behov for konkurrencedygtige volumenproduktioner.

1981

______

Opkøb af Danaid

Virksomheden udvider med udvikling og produktion af strømforsyninger og regulering af bane- og taxilys til lufthavne. Danaid sælges fra i 1997.

1979

______

CB Svendsen flytter til Kirke Værløsevej

Det starter med 180 m2 på 1. sal, hvorefter virksomheden knopskyder til de to bygninger som virksomheden råder over i dag.

1976

______

CB Svendsen flytter til Smørum

Virksomheden består nu af 7 medarbejdere + 15 deltids hjemmemontricer til kabel- og printmontage.

1976

______

Navn ændres til CB Svendsen A/S

CBS Electronic må ændre navn pga. CBS Canadian Broadcasting Systems gør indsigelse mod brug af navnet CBS.

1973

______

CBS Electronics flytter til Tårstrup, Blåkildecentret

CBS Electronics flytter til Tårstrup, Blåkilde-centret

Virksomheden består af 3 medarbejdere.

1. august 1969

______

Carsten B. Svendsen stifter CBS Electronics

Enkeltmandsvirksomhed i kælderen hos forældrene, senere flyttede virksomheden til Gothersgade 17, Kbh K. (en gammel hestestald). Virksomheden beskæftiger sig med produktion af trykte kredsløb og serigrafitryk på forplader, elektroniske timere og fotoceller.