ESRS Standarder

ESRS Standarder er retningslinjer, der kræver, at virksomheder rapporterer om deres bæredygtighedspræstationer og -indsats i en separat og tydeligt identificerbar sektion af deres ledelsesrapporter.
Læsetid: 4 minutter

Hvad er ESRS Standarder?

ESRS står for European Sustainability Reporting Standards, og det er en central del af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som erstatter det tidligere Non-Financial Reporting Directive (NFRD). ESRS Standarder er retningslinjer, der kræver, at virksomheder rapporterer om deres bæredygtighedspræstationer og -indsats i en separat og tydeligt identificerbar sektion af deres ledelsesrapporter. Dette markerer et skift mod en digitaliseret rapporteringsramme for at forbedre tilgængeligheden af data og styrke samspillet mellem finansiel og bæredygtig information. 

ESRS Standarder er retningslinjer, der kræver, at virksomheder rapporterer om deres bæredygtighedspræstationer mm.

De 12 ESRS Standarder

Den første række af ESRS Standarder blev indsendt til Europa-Kommissionen den 23. november 2022 efter den endelige redaktionelle gennemgang af European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Disse 12 standarder omfatter kravene til rapportering i henhold til CSRD, og de er opdelt i to “tværgående standarder” og 10 “tematiske standarder”. De tværgående standarder fastlægger de generelle krav, der gælder for alle emner omfattet af CSRD, mens de tematiske standarder leverer metrikker for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter af CSRD.

De tværgående standarder inkluderer:

 • ESRS 1 – Generelle krav
 • ESRS 2 – Generelle oplysninger

De tematiske standarder inkluderer:

 • ESRS E1 – Klimaforandringer
 • ESRS E2 – Forurening
 • ESRS E3 – Vand- og havressourcer
 • ESRS E4 – Biodiversitet og økosystemer
 • ESRS E5 – Ressourceanvendelse og cirkulær økonomi
 • ESRS S1 – Egen arbejdsstyrke
 • ESRS S2 – Arbejdstagere i værdikæden
 • ESRS S3 – Berørte samfund
 • ESRS S4 – Forbrugere og slutbrugere
 • ESRS G1 – Forretningsadfærd
ESRS Standarder infografik, der opdeler standarderne for miljømæssig, social og virksomhedsstyring i henhold til ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Der er tre hovedkategorier: Miljø (ESRS E), Social (ESRS S) og Governance (ESRS G), hver med underpunkter såsom klimaændringer, forurening, og forretningsadfærd. Derudover er der tværgående standarder med generelle krav (ESRS 1) og generelle afsløringer (ESRS 2). Fremtidige tilføjelser, herunder branchespecifikke standarder og proportionale standarder for SMV'er, er også nævnt. Baggrunden er opdelt i farvede blokke, der repræsenterer hver kategori, hvilket gør det nemt at differentiere mellem de forskellige områder.

Yderligere Krav i ESRS

Udover de grundlæggende standarder i ESRS indeholder rapporteringen også nye elementer, som virksomheder skal rapportere om. Dette inkluderer dobbelt materiel (double materiality), inklusion af fremadskuende information, information om værdikæden både opstrøms og nedstrøms samt begrebet bæredygtig due diligence. Bæredygtig due diligence er relateret til Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), som forventes at blive offentliggjort i 2023.

Overensstemmelse med Europæiske Regler 

CSRD er designet til at supplere EU Taxonomy. Ifølge EU Taxonomy forventes virksomheder, der falder ind under den eksisterende NFRD, at rapportere om i hvilket omfang deres aktiviteter er bæredygtige. Indikatorerne for dette krav vil blive specificeret i en separat Commission Delegated Act, i overensstemmelse med SFDR og eksisterende EU Taxonomy-krav. 

Overensstemmelse med Internationale Regler 

EFRAG arbejder sammen med internationale organisationer for at harmonisere ESRS med internationale standarder og dermed reducere byrden for enheders bæredygtighedsrapportering. Nogle af disse standarder inkluderer Task-force Climate Financial Disclosure (TCFD), International Sustainability Standards Board (ISSB), de Forenede Nationers retningslinjer for erhvervslivet og menneskerettigheder samt Global Reporting Initiative. 

CSRD for Ikke-EU-Virksomheder 

Fra den 1. januar 2028 skal ikke-EU-virksomheder med betydelig aktivitet på det europæiske marked også rapportere deres bæredygtighedspræstationer ved hjælp af ESRS, hvis de er omfattet af CSRD. Disse enheder skal få deres rapporter eksternt bekræftet enten af en europæisk revisor eller en uafhængig revisor fra et tredjeland. 

Sammenfatning af Disclosurestadierne i ESRS 

Der er fire faser, hvor CSRD gradvist erstatter NFRD: 

Januar 2025 – CSRD gælder for virksomheder, banker og forsikringsselskaber, der tidligere fulgte NFRD, og de skal rapportere de første Sustainability Reporting Standarder for regnskabsåret 2024. 

Januar 2026 – CSRD gælder for andre store virksomheder, der ikke tidligere var omfattet af NFRD, og de skal rapportere for regnskabsåret 2025. 

Januar 2027 – CSRD gælder for børsnoterede SMV’er på offentlige markeder, som skal begynde at rapportere i henhold til standarden for regnskabsåret 2026. Der er mulighed for at “opt-out” i en overgangsperiode, hvilket betyder, at de kan blive fritaget fra direktivets anvendelse indtil 2029. 

Januar 2029 – Ikke-EU-virksomheder, der er noteret på EU-markeder med datterselskaber i EU og arbejder i EU med en omsætning over tærsklerne (>250 ansatte, omsætning på mindst €40 millioner eller en balance på mindst €20 millioner), skal rapportere for regnskabsåret 2028.