CSRD

CSRD er Direktiv om Bæredygtighedsrapportering. Det er en ny europæisk lovgivning, der markant skærper kravene til virksomhedens rapportering om deres bæredygtighedspræstationer.
Læsetid: 2 minutter

Hvad er CSRD?

CSRD står for “Corporate Sustainability Reporting Directive,” på dansk “Direktiv om Bæredygtighedsrapportering”. Det er en ny europæisk lovgivning, der markant skærper kravene til virksomheders rapportering om deres bæredygtighedspræstationer. Dette direktiv er en vigtig del af EU’s bestræbelser på at fremme bæredygtighed og ansvarlig virksomhedspraksis. 

Bæredygtighedsrapportering 

Under CSRD er virksomheder nu forpligtet til at rapportere om en bredere vifte af bæredygtighedsaspekter ud over deres finansielle resultater. Dette inkluderer miljømæssige, klimamæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter af deres drift. Rapporteringen skal integreres i virksomhedens årsrapport og revideres af en uafhængig revisor. 

De nye krav og standarder 

De nøjagtige krav til bæredygtighedsrapportering er blevet fastlagt i European Sustainability Reporting Standards (ESRS standarder), som EU vedtog i juli 2023. Disse standarder træder i kraft den 1. januar 2024. Kravene inkluderer rapportering om virksomhedens bæredygtighedsstrategi, påvirkninger, risici, muligheder og overholdelse af standarder inden for miljø, sociale forhold og ledelse (ESG). 

CSRD med EU flag i baggrunden og CB Svendsens logo.

Hvem skal rapportere? 

Kravene i CSRD gælder forskelligt afhængigt af virksomhedens størrelse og status. For børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte trådte de nye krav i kraft fra regnskabsåret 2024. Børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder med mere end 250 ansatte (C-store virksomheder) skal efterleve kravene fra regnskabsåret 2025, mens børsnoterede virksomheder med færre end 250 ansatte skal overholde kravene fra regnskabsåret 2026, med undtagelse af mikrovirksomheder. 

Effekten på værdikæden 

Med CSRD’s indførelse øges opmærksomheden på virksomhedernes værdikæder. Kravene indebærer, at virksomheder skal levere oplysninger om deres værdikædeaktiviteter. Dette vil også påvirke mindre virksomheder indirekte, da større virksomheder vil kræve oplysninger fra deres kunder og leverandører. på tværs af værdikæden for at opfylde rapporteringskravene. Dette har potentiale til at skabe større gennemsigtighed og ansvarlighed i hele forsyningskæden.