Læsetid: 3 minutter

Siden Covid-19 ramte dele af verden har det haft en stor indflydelse på elektronikindustrien, som har haft udfordringer med både leveringstider og forhøjet priser på mange slags komponenter. Kigger man på elektronikudvikling, så komplicerer det processen fra start til slut. “En udvikling tager alt fra 6 måneder til 18 måneder eller mere alt efter kompleksitet. Hvis man så skal tillægge komponentleveringstider på 40 til 99 uger samt efterfølgende produktionstid, så er man først på markedet efter 2,5 til 3,5 år. Det er der ikke mange virksomheder der kan vente på”, siger Martin B. Svendsen.  

For at undgå lange leveringstider, anbefaler vi at ligeså snart et design er fastlagt, at man indkøber de komponenter som forventes at blive brugt; komponenter til prototyper, nul-serie og evt. første produktionsserie. Dette kan dog sætte både kunder og leverandører under likviditetspres, samt skabe unødvendige tab af komponenter, hvis hjemmekøbte komponenter revurderes og udgår under den resterende udviklingsfase. “Det er en fin balance, når der er tale om indkøb af komponenter. Man skal passe på ikke at starte indkøb for tidligt, men sandelig heller ikke vente for længe. Derfor tager vi altid en åbent og ærlig snak med vores kunder og leverandører, for at sikre et godt udviklingsforløb”, siger Martin B. Svendsen. 

 

Hvordan sikrer man at man undgår lignende situationer fremadrettet? 

Situationen er skabt begrundet mange faktorer såsom; 

  • For få producenter af semikonduktorer, 
  • Få geografisk centraliseret komponent leverandører, 
  • Manglende investeringsvillighed i Europas produktionsinfrastruktur, som har skabt stor ulighed i konkurrencedygtighed, 
  • Mangelfulde action planer hos de individuelle lande i tilfælde af smitteudbrud, 
  • Global transport chokepoints 

“Som jeg ser det så spillede der mange faktorer ind, som skabte den perfekt storm. Det er enorme investering og langsigtet strategier, som skal lægges og implementeres for at lignende situationer ikke skal kunne ske igen. Heldigvis ser vi virksomheder og lande arbejde på dette, men vi har lang vej endnu og indsatsen er langt fra god nok, hvis vi skal undgå en komponentkrise igen”, Martin B. Svendsen. 

 

Kræver en kort- og langsigtet plan 

Vi ser nogle komponenter er hårdere ramt end andre. Her taler vi mest om mikrokontrollerer og analog semikonduktorer. Men grundet de mange indspillende faktorer er rigtig mange andre komponenttyper også ramt hårdt, da materialer generelt er blevet svære at skaffe. Det er komponenter såsom trafoer, spoler, stik, lydgivere mm. 

Det er svært at helgardere sig mod denne slags kriser, men man kan agere så hurtigt, som muligt for at minimere påvirkninger ved at gøre sig nogle kort- og langsigtet planer. 

På den korte bane handler det om at have en god dialog med kunden og sikrer, at de er klædt godt på til at forstå situationen. Derefter handler det om at lægge en langsigtet plan for kundens behov og sikrer, at planen kan gennemføres så smertefrit som muligt.  

 

CB Svendsen – din rette partner i alle situationer 

Mens hele branchen har haft leveringsproblemer og stigende priser, har CB Svendsen arbejdet ekstra hårdt på at hjælpe eksisterende kunder bedst mulige måde. “Vores dygtige medarbejder har arbejdet på højtryk for at få puslespillet til at gå op i højere enhed, samtidig med den konstant stigende efterspørgsel og ordreindgang. Det er lidt en ond spiral og noget af en udfordring, men vi har indtil videre haft god succes, taget situationen i betragtning”, siger Martin B. Svendsen. 

“Jeg er sikker på, at vores kunder er lige så trætte af komponentkrisen, som vi er og håber på en forløsning inden for en overskuelig fremtid. Det har været hårdt for alle, men jeg synes at have fornemmelsen af vores kunder har stået stærkt igennem perioden. Samtidig håber jeg på, at de anser os for at have bidraget til dette”, siger Martin B. Svendsen afslutningsvis.