Fiducialmærker

Fiducialmærker, også kendt som fiducialpunkter, er en afgørende komponent inden for billedbehandling, robotteknologi og måleteknologi.
Læsetid: 4 minutter

Fiducialmærker, også kendt som fiducialpunkter, er en afgørende komponent inden for billedbehandling, robotteknologi og måleteknologi. Disse markører spiller en afgørende rolle i præcis positionsbestemmelse, registrering og måling i en bred vifte af industrier og applikationer. I denne artikel vil vi udforske, hvad fiducialmærker er, hvordan de fungerer, og hvorfor de er så vigtige.

FAT står for Factory Acceptance Test

Hvad er Fiducialmærker?

Fiducialmærker er synlige og let genkendelige referencer i et billede eller en scene, der bruges til at bestemme positionen, orienteringen og skalaen af objekter eller enheder i det samme billede. Disse markører er normalt markeret med præcise geometriske former, som cirkler, firkanter eller krydser. De kan også indeholde unikke mønstre eller farvekoder, der gør dem nemme at skelne i forhold til baggrunden eller andre objekter. 

Fiducialmærker i printkortproduktion 

Inden for elektronikproduktion, især inden for printkort (PCB), spiller fiducialmærker en afgørende rolle i at sikre præcis placering og montering af komponenter på printkortet. Disse mærker fungerer som referencepunkter, der hjælper produktionsudstyr som pick-and-place-maskiner og løbebaner med at placere elektroniske komponenter nøjagtigt på deres tilsvarende placeringer på printkortet. 

Funktioner af fiducialmærker på PCB: 

Præcis positionering: Fiducialmærker på printkort giver produktionsudstyr præcise referencepunkter til at bestemme printkortets nøjagtige position og orientering under monteringsprocessen. 

Registrering af flere lag: I flerlagsskemaer, hvor flere printkortlag er stablet sammen, hjælper fiducialmærker med at sikre, at hvert lag er korrekt justeret og registreret i forhold til hinanden. 

Fejlreduktion: Ved at bruge fiducialmærker kan produktionsudstyr registrere eventuelle afvigelser eller forskydninger mellem printkortet og komponenterne og foretage nødvendige korrektioner under monteringsprocessen. Dette reducerer risikoen for fejl og defekte enheder. 

Automatisering: Fiducialmærker muliggør automatisering af printkortmonteringsprocessen ved at give maskinerne den nødvendige information til at udføre præcise og gentagne opgaver uden menneskelig indgriben. 

Typer af Fiducialmærker på PCB: 

Runde Mærker: Disse er typisk cirkulære mærker placeret på printkortets overflade og anvendes til præcis positionering og registrering af komponenter. 

Krydsmærker: Krydsmærker består af krydsformede mønstre og bruges også til nøjagtig positionsbestemmelse på printkortet. 

SMT Pads: Surface Mount Technology (SMT) pads kan også fungere som fiducialmærker, da de kan være let genkendelige af produktionsudstyr.

FAT står for Factory Acceptance Test

Implementering af fiducialmærker på PCB

Implementeringen af fiducialmærker på printkort er en vigtig del af designprocessen. Disse mærker skal placeres strategisk på printkortet for at muliggøre nøjagtig og pålidelig montering af komponenter. Deres placering bør tage hensyn til aspekter som tilgængelig plads, komponentlayout og krav til monteringspræcision. 

Anvendelser af fiducialmærker i andre industrier 

Fiducialmærker anvendes i en bred vifte af industrier og teknologier, herunder: 

Robotteknologi: I robotteknologi bruges fiducialmærker til at hjælpe robotter med at registrere og navigere i deres omgivelser. Dette gør det muligt for robotter at udføre opgaver, som præcis positionering, objektgreb og følge en bestemt bane. 

Augmented Reality (AR): AR-applikationer bruger fiducialmærker til at spore brugerens enhed og overlægge virtuelle objekter eller information i den virkelige verden. Dette skaber en sømløs integration mellem den fysiske og digitale verden. 

Medicinsk billedbehandling: Inden for medicinsk billedbehandling bruges fiducialmærker til at spore og måle anatomiske strukturer, hvilket gør det muligt for læger og kirurger at planlægge og udføre operationer mere præcist. 

Geografisk informationssystem (GIS): I GIS bruges fiducialmærker til præcis georeferering af kort og billeder, hvilket gør det muligt for forskere og planlæggere at analysere og visualisere rumlige data. 

Industriel automatisering: I industriel automatisering anvendes fiducialmærker til præcis positionering af komponenter og værktøjer i produktionsprocesser. Dette øger produktionshastigheden og reducerer fejl. 

Hvordan fungerer fiducialmærker? 

Fiducialmærker fungerer ved at udnytte princippet om kendetegnende punkter og mønstergenkendelse. Når et kamera eller en sensor observerer et fiducialmærke, kan softwaren identificere de karakteristiske træk ved mærket og beregne dets position, orientering og skala i forhold til kameraet. Dette sker normalt ved at sammenligne de observerede træk med en foruddefineret database af kendte fiducialmærker og deres egenskaber. 

Fiducialmærker kan også bruges i kombination med multiple mærker for at bestemme den relative position og orientering mellem dem. Dette kaldes triangulering og er grundlaget for mange applikationer, hvor præcis positionsbestemmelse er afgørende. 

Fiducialmærker vs. andre positionsbestemmelsesmetoder 

Fiducialmærker adskiller sig fra andre positionsbestemmelsesmetoder som GPS, inertiale måleenheder (IMU) og computer vision-algoritmer uden mærker. Mens GPS og IMU er velegnede til udendørs navigation og grove positionsbestemmelser, giver fiducialmærker en meget højere nøjagtighed og præcision, især indendørs eller i omgivelser med komplekse strukturer, såsom PCB. 

Sammenlignet med computer vision-algoritmer uden mærker er fiducialmærker mere pålidelige og robuste, da de ikke er så følsomme over for ændringer i belysning, skygger og komplekse baggrunde. Dette gør dem ideelle til applikationer, hvor præcision er afgørende.