EMC

EMC refererer til evnen hos forskellige elektroniske enheder og komponenter til at fungere korrekt, selv når de er i nærheden af andre enheder, der udsender elektromagnetiske bølger.
Læsetid: 4 minutter

Hvad er EMC?

Elektromagnetisk kompatibilitet, også kendt som EMC, er en vigtig faktor i den moderne elektroniske verden. EMC refererer til evnen hos forskellige elektroniske enheder og komponenter til at fungere korrekt, selv når de er i nærheden af andre enheder, der udsender elektromagnetiske bølger. Dette betyder, at hver enhed, der udsender elektromagnetiske bølger eller forstyrrelser, skal begrænses til et vist niveau, og at hver individuel enhed skal have tilstrækkelig immunitet over for elektromagnetiske forstyrrelser i det miljø, den er beregnet til at fungere i. 

EMC apparat

EMC Test

For at sikre, at elektroniske enheder lever op til kravene om elektromagnetisk kompatibilitet, udføres der EMC-tests. Disse tests er afgørende for at kontrollere, om en enhed udsender uønskede elektromagnetiske bølger, der kan forstyrre andre enheder, og om den er tilstrækkeligt beskyttet mod sådanne forstyrrelser fra omgivelserne. 

Hvad indebærer Elektromagnetisk Kompatibilitet?

Elektromagnetisk kompatibilitet går ud over blot at forhindre elektroniske interferenser. Det er også en hel gren af elektrisk ingeniørarbejde, der beskæftiger sig med den utilsigtede generering, udbredelse og modtagelse af elektromagnetiske bølger, der kan forårsage uønskede virkninger på elektronisk udstyr. Dette kan omfatte elektromagnetisk interferens (EMI) eller endda fysisk skade på elektronikken. 

Et godt eksempel på manglende elektromagnetisk kompatibilitet ses ofte i dagligdagen med højttalere og mobiltelefoner. Når en telefon placeres ved siden af en højttaler, sker der normalt ikke noget, fordi de elektromagnetiske bølgeemissioner er minimale. Men når der kommer et indgående opkald eller besked, øges de elektromagnetiske bølger, der udsendes, og disse opfanges af højttalerens spoler, hvilket genererer elektricitet og får højttaleren til at producere statisk lyd. 

Elektromagnetisk kompatibilitet er afgørende for at opretholde pålideligheden og ydeevnen af elektronisk udstyr.

Konsekvenser af elektromagnetisk interferens

Elektromagnetisk interferens kan have skadelige virkninger på forskellige teknologier, hvilket er grunden til, at elektromagnetisk kompatibilitet sigter mod at kontrollere denne interferens for at mindske risikoen for udstyrsbeskadigelse. Når elektroniske enheder ikke er elektromagnetisk kompatible, kan det føre til funktionsfejl, dårlig ydeevne og endda økonomiske tab. 

Discipliner relateret til elektromagnetisk kompatibilitet 

Der er flere discipliner og tiltag, der er relateret til fremme af elektromagnetisk kompatibilitet og kontrol af elektromagnetisk interferens: 

Trusselkarakterisering: Denne proces indebærer at identificere relevante trusler i form af elektromagnetiske emissioner, der kan påvirke elektronisk udstyr. 

Fastlæggelse af standarder for emission og sårbarhedsniveauer: EMC-eksperter arbejder på at standardisere, hvilket niveau af elektromagnetiske emissioner der anses for acceptable, og hvor sårbar elektronik er over for sådanne emissioner. 

Design i overensstemmelse med standarder: Når standarder er fastlagt, arbejder elektronikdesignere på at udvikle produkter, der overholder disse standarder og dermed er elektromagnetisk kompatible. 

Test for overholdelse af standarder: Endelig udføres der omfattende tests for at sikre, at elektroniske enheder og komponenter opfylder de fastsatte EMC-standarder og er i stand til at fungere korrekt i elektromagnetisk støjende miljøer. 

EMC Måling

Elektromagnetisk kompatibilitet er afgørende for at opretholde pålideligheden og ydeevnen af elektronisk udstyr i dagens teknologidrevne verden. Uden passende foranstaltninger for EMC kunne vores elektroniske enheder være udsat for skadelig interferens, der kan forårsage problemer i vores daglige liv og forretningsaktiviteter. Derfor spiller EMC en vigtig rolle i at sikre, at vores moderne teknologi fungerer problemfrit og pålideligt. 

Hos CB Svendsen tester vi de produkter, løsninger og systemer vi udvikler i vores eget interne EMC-laboratorium. EMC-laboratoriet benyttes i forbindelse med et udviklingsforløb, hvor der er lagt løbende CE-tests ind i udviklingsplanen. På den måde går det færdige produkt lettere igennem den endelige godkendelse fra en Notified Test Body (godkendt testhus).