Batch

En batch er den afgrænsede mængde slutprodukt, der er resultatet af en produktion.
Læsetid: 2 minutter

Hvad er batch?

Batch kan referere til en samling af data, der behandles samlet i stedet for individuelt. Det bruges ofte i machine-learning og databehandling for at øge effektiviteten og hastigheden af træning og behandling af data. Batch-behandling kan også bruges til at reducere antallet af kommunikationsomkostninger mellem computere eller andre enheder i et netværk. 

I elektronikverdenen kan “batch” referere til produktionen af en gruppe af elektroniske enheder, der produceres samtidigt i et bestemt antal. Det er ofte brugt i produktionen af elektroniske komponenter og enheder, såsom printplader, elektroniske kredsløb og endda færdige produkter, som smartphones eller computere. Batchproduktion kan hjælpe med at øge effektiviteten og styre kvaliteten, da man har bedre overblik over ressourcerne og processen og kan optimere inden næste batch.

Batch refererer til produktionen af en gruppe af elektroniske enheder, der produceres samtidigt i et bestemt antal.

Batchnummer

Batchnumre bruges ofte i elektronikproduktionen til at identificere og spore en specifik gruppe af produkter, der er blevet produceret samtidig. Batchnumrene kan bruges til at spore råvarer, komponenter og færdige produkter gennem hele produktionsprocessen, fra indkøb af råvarer til færdig produktion. 

Det kan også bruges til at identificere eventuelle problemer eller fejl, der måtte opstå i produktionen, så de kan spores tilbage til det specifikke batchnummer og rettes hurtigt. Batchnumre kan også bruges til at spore og trække produkter tilbage, hvis der opdages et problem efter salg. 

Det bruges også til at spore produkternes historie i tilfælde af en klage eller garanti og til at kontrollere og certificere produkterne for at sikre kvaliteten. 

Se også BOM